Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb a analýzu prenosov. Súhlasím s používaním cookies. súhlasím

POSTUP PRÁC

Prvá fáza

 • Pri prvom kontakte nám zákazník odovzdá informácie o stávajúcom stave interiéru a o jeho predstavách.
 • Špecifikujeme si o akú miestnosť sa jedná, na čo, v akej miere a kým bude využívaná a čo od nej klient očakáva.
 • Ujasníme si štýl priestoru.
 • Stanovíme si finančné možnosti klienta.
 • Ujasníme si naše požiadavky a možnosti.
 • Určíme približný termín dodania.
 • Pri prvom jednaní si vyžiadame pôdorys/zakreslenie danej miestnosti, vrátane okien, dverí, rozvodov a pod.
 • Pri žiadosti o zachovanie určitého zariadenia je potrebné, aby klient dodal presný popis (rozmery) zariadenia + fotografie. 

Druhá fáza

 • Ak klient preferuje niektorú farbu, resp. je farba, ktorú si neželá použiť v budúcom interiéri, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť. 
 • Klient uhradí dohodnutú zálohu za službu.

Tretia fáza

 • Na základe dodaných informácií spracujeme 3D návrhy a zašleme ich klientovi na pripomienkovanie. 
 • Na základe pripomienok, ak si klient želá, sú v návrhu vykonané zmeny a úpravy, tak aby návrh čo najlepšie vyhovoval prianiam a potrebám klienta. Môže ísť o zmeny farieb, o zmeny zariadenia, sanity a pod.  
 • Súčasťou návrhu je popis materiálu, zariadenia, doplnkov / t.j. rozmery, materiál, približná cena/ a na žiadosť klienta môže byť doporučený výrobca, odborník.
 • Klient uhradí zostávajúcu časť platby za práce. 

Štvrtá fáza

 • Ak sú s klientom dohodnuté práce spojené s nákupom materiálu, zariadenia a pod., po prejednaní upraveného návrhu sú samostatne dohodnuté etapy nákupu.  / Záleží od konkrétneho daného prípadu. /
 Powered by AVENIS Pro s.r.o.